Wat is PBM?

PBM staat voor Persoonlijke Beschermingsmiddelen. Een persoonlijk beschermingsmiddel is een uitrustingsstuk of middel dat een persoon kan dragen of vasthouden als bescherming tegen één of meerdere gevaren die een bedreiging kunnen vormen voor de gezondheid of veiligheid. 

De soorten beschermingsmiddelen die er zijn:

- Gehoorbeschermingsmiddelen
- Oogbeschermingsmiddelen
- Middelen ter bescherming tegen vallen van hoogte
- Hoofdbeschermingsmiddelen
- Middelen ter bescherming van het gezicht of een deel van het gezicht
- Beschermende kleding
- Ademhalingsbeschermingsapparatuur
- Voet- en beenbeschermingsmiddelen om uitglijden te voorkomen
- Hand- en armbeschermingsmiddelen
- Beschermingsmiddelen tegen verdrinkingsgevaar en hulpmiddelen bij het drijven
- Middelen ter bescherming tegen risico's van elektriciteit. 

Persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen in drie categorieën worden ingedeeld: I (eenvoudig), II en III (complex). 

Categorie I
Onder deze categorie vallen persoonlijke beschermingsmiddelen waarvan de ontwerper aanneemt dat de gebruiker zelf in staat is een oordeel te vormen over het doel van de middelen en hoe deze gebruikt moeten worden.
Voorbeelden hiervan zijn handschoenen, zonnebrillen, laarzen, hoofdbedekking, etc. 

Categorie II
Onder deze categorie vallen beschermingsmiddelen waarvoor de fabrikant een EU-verklaring van overeenstemming af moet geven nadat de beschermingsmiddelen een EU-typegoedkeuring hebben gekregen. 

Categorie III
Onder categorie III worden beschermingsmiddelen ingedeeld waarvoor de fabrikant een EU-verklaring van overeenstemming af moet geven nadat de beschermingsmiddelen een EU-typegoedkeuring hebben gekregen en fabricagecontroles worden verricht. 
Voorbeelden hiervan zijn ademhalingsapparatuur, uitrusting voor extreme temperaturen, beschermingsmiddelen tegen chemicaliën, etc. 

Ben je hiermee geholpen?

UpvoteDownvote