1. Welke partijen zijn er?

In deze Cookie Statement (“Cookieverklaring”) wordt verstaan onder:

HAVEP met zetel te Parallelweg 6-06, 5051 HG Goirle, Nederland.

‘Gebruiker’, ‘je’ of ‘jij’: iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met “HAVEP” via haar online platform in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

2. Wat is een cookie?

Een cookie is klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in je browser of op de harde schijf van je computer. Op die manier kunnen wij jouw voorkeuren bij het gebruik van onze Website onthouden.

Hierbij wordt er gebruik gemaakt van zogenaamde functionele cookies, die het gebruik van de website voor jou als bezoeker beter maken, en niet-functionele cookies voor het verzamelen van statistieken van onze bezoekers, om daarmee onze website te verbeteren naar de toekomst.

Tenzij je je browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra je onze Website bezoekt.

 

3. Informatie over ons gebruik van Cookies

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze Website zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons enkel de werking van onze Website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van onze gebruikers en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze Website is.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel. 

Gelieve onze Privacy Policy te lezen  om kennis te nemen van de privacy regels die van toepassing zijn op de Website. Voor verdere informatie over deze Cookie Policy kan u ons steeds contacteren.

Voor verdere informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies kan je volgende website bezoeken:http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2.

 

4. Welke cookies gebruiken wij op www.workwear.havep.com ?

5. Hoe kan ik mijn cookies beheren?

Zorg ervoor dat cookies zijn ingeschakeld in je browser. Om cookies in te schakelen moet je de volgende handelingen uitvoeren:

 

Bij browser – Microsoft Internet Explorer

In Internet Explorer, klik op ‘Internetopties’ in het menu ‘Extra’.

Op het tabblad ‘Privacy’, verplaats de instellingen- schuifknop naar ‘laag’ of ‘accepteer alle cookies’ (instelling boven ‘medium’ schakelt cookies uit).

Klik op ‘OK’.

 

Bij browser – Mozilla Firefox

Klik op ‘Firefox’ in de linkerbovenhoek van je browser en klik vervolgens op ‘Opties’.

Op het tabblad ‘Privacy’ , zorg ervoor dat de ‘Websites laten weten dat ik niet gevolgd wil worden’ niet is aangevinkt.

Klik op ‘OK’.

 

Bij browser – Google Chrome

Klik op ‘Extra’ bovenaan in uw browservenster en kies ‘Opties’.

Klik op de ‘Under the Hood’ tab, zoek het gedeelte ‘Privacy’ en selecteer de knop ‘Content settings’.

Selecteer nu ‘Allow local data to be set’.

 

Bij browser – Safari

Klik op het pictogram ‘Cog’ bovenaan in uw browservenster en selecteer de ‘Voorkeur’ optie.

Klik op ‘Beveiliging’, vink dan de optie die zegt: ‘Blokkeer cookies van derden en reclame cookies’ uit.

Click ‘Save’.

 

Indien je nog vragen mocht hebben over deze cookie statement, neem dan contact op via ons contactformulier.

Goirle, 2016

Cookie policy

1. WHO?

This cookie policy regulates the use of cookies and similar technologies as part of your use of our Website and associated services. These processing operations are carried out by B.V. Textielfabrieken H. van Puijenbroek, henceforth ‘HAVEP’

Bergstraat 50
Postbus 11
5050 AA Goirle
The Netherlands

2. What is a cookie?

A cookie is a small file of letters and numbers that we store in your browser or on your computer’s hard drive. This enables us to remember your preferences when you use our Website.

We use ‘functional cookies’ that make the Website better to use for you as a visitor and ‘non-functional’ cookies for collecting statistics relating to our visitors in order to allow us to improve our Website for the future.

Unless you have adjusted your browser settings so that it will refuse cookies, our system will install them as soon as you visit our Website.

3. Information about our use of Cookies

Our Website uses cookies and similar technologies to distinguish your user preferences from those of other users of our Website. This helps us to offer you a better user experience whenever you visit our Website and also allows us to optimise our Website.

However, cookies and similar technologies do not allow any systematic collection of data that could identify the users of our Website. They merely help us to improve the operation of our Website, to understand the interests of our users and to measure the effectiveness of our Website’s content.

As a result of recent changes in the law, all websites that are directed at certain parts of the European Union are required to ask for your consent to the use or storage of cookies and similar technologies on your computers or mobile devices. This Cookie Policy provides clear and comprehensive information for you about the cookies we use and their purpose. 

Please read our Privacy Policy to find out about the privacy rules that apply to the Website. For further information about this Cookie Policy, please contact us at any time. 

For further information about deleting or blocking cookies, you can visit the following website: http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2.

4. WHICH COOKIES DO WE USE ON www.havep.com?

Below is a list of functional and non-functional cookies used on our Website.

_ga - www.havep.com - non-functional cookie

Google Analytics: keeping statistics. Keeping track of how the user visits the Website, with a view to improving services and online portals. This cookie is used to keep a record of the client identifier (client ID). Google’s Privacy Policy: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Expires after 2 years.

__

_hstc - www.havep.com - non-functional cookie

Collecting anonymous statistics related to Website visits. 

Expires after 2 years.

_dc_gtm_UA - www.havep.com - non-functional cookie

Purpose of the cookie: Google Analytics: keeping statistics. Keeping track of how the user visits the Website, with a view to improving services and online portals. Google’s Privacy Policy: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Expires after 1 day.

__

_bcookie - www.linkedin.com - non-functional cookie

This cookie is used by the social networking service LinkedIn.
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Expires after 2 years.

_bscookie - www.linkedin.com - non-functional cookie

This cookie is used by the social networking service LinkedIn.
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Expires after 2 years.

__

accept-cookies - www.havep.com - functional cookie

This cookie remembers whether the user has accepted the cookie policy/privacy policy.

__

SESS - www.havep.com - functional cookie

This cookie allows users to log into the CMS and keeps track of which contact forms you have already sent.

__

_gads - www.havep.com - non-functional cookie

Purpose of the cookie: Google Analytics: keeping statistics. Keeping track of how the user visits the Website, with a view to improving services and online portals. Google’s Privacy Policy: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Expires after 1 day.

fr - www.facebook.com - non-functional cookie

Cookie used by Facebook for advertised products.
Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/ 

Expires after 3 months. 

Hubspotutk - www.havep.com - non-functional cookie 

Cookie used to transfer data to HubSpot within the context of completed forms.

Expires after 10 years.

 

VISITOR_INFO1_LIVE – youtube.com – non-functional cookie

Cookie used by YouTube to estimate the user’s bandwidth for pages with integrated YouTube videos. 

Expires after 179 days.

 

5. HOW CAN I CONTROL MY COOKIES?

Make sure that cookies are enabled in your browser. To enable cookies, you must take the following steps:

With a Microsoft Internet Explorer browser

In Internet Explorer, click on ‘Internet options’ in the ‘Tools’ menu.

In the ‘Privacy’ tab, slide the settings slider to ‘low’ or ‘accept all cookies’ (setting above ‘medium’ disables cookies).

Click on ‘OK’.

With a Mozilla Firefox browser

Click on ‘Firefox’ in the top left corner of your browser and then click on ‘Options’.

In the ‘Privacy’ tab, make sure that ‘Tell websites I do not want to be tracked’ is not ticked.

Click on ‘OK’.

With a Google Chrome browser

Click on ‘Tools’ at the top of your browser window and select ‘Options’.

Click on the ‘Under the Hood’ tab, search for the ‘Privacy’ section and select the ‘Content settings’ button.

Now select ‘Allow local data to be set’.

With a Safari browser

Click on the ‘Cog’ pictogram at the top of your browser window and select the ‘Preferences’ option.

Click on ‘Security’, then untick the option that says: ‘Block cookies from third parties and advertisers’.

Click on ‘Save’.

If you have any questions about this Cookie Policy, contact us via webmaster@havep.com.