Hierbij de Privacyvoorwaarden voor gebruikers van de internetdiensten behorende aan HAVEP.

Eigendom:
Deze website is eigendom van onderneming HAVEP met zetel te

Bergstraat 50
Postbus 11, 5050 AA Goirle
Nederland.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de geldende voorwaarden, zoals hieronder opgenomen.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van de websites van HAVEP, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan HAVEP of rechthoudende derden.

Bij betwistingen hiervan kan men onderaan de vestigingsgegevens vinden om schriftelijk een klacht in te dienen, die daarna met de hoogste prioriteit behandeld zal worden.

De informatie (teksten, beelden en links) op deze website zijn uitsluitend informatief bedoeld. Wij leveren alle mogelijke inspanningen om de correctheid van deze informatie te verzekeren, maar kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie.  Daarnaast behouden wij ons het recht om te allen tijde wijzigingen/correcties aan te brengen of informatie te verwijderen.

Privacy
Conform de privacy wetgeving (wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992) verbindt HAVEP zich ertoe om geen persoonsgebonden informatie op te slaan en te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Het gebruik van “cookies”.
Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Gegevens die door de bezoeker zelf worden ingegeven worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden en worden niet doorgegeven aan derden. Hierbij dient aangegeven te worden dat HAVEP zonder berichtgeving ingegeven gegevens kan gebruiken en verwerken.

Links naar andere websites

HAVEP is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar gelinkt wordt vanop HAVEP door de beheerder. De bezoeker is er zich van bewust dat de privacy van andere websites kan verschillen van HAVEP. Een link naar een website kan niet aanzien worden voor een expliciete goedkeuring van de inhoud van deze website en hierbij kan de correctheid ook niet blijvend gegarandeerd worden.

Verzoek richten aan HAVEP

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag doen om deze gegevens te verwijderen of aan te passen. Dit kan op volgend vestigingsadres: HAVEP, 

Bergstraat 50
Postbus 11, 5050 AA Goirle
Nederland.

We verbinden er ons toe om binnen de 30 werkdagen aan uw verzoek gevolg te geven.

Privacy Policy

Hierbij de Privacyvoorwaarden voor gebruikers van de internetdiensten behorende aan HAVEP.

 

Algemeen

Deze privacy policy regelt de verwerking van uw persoonsgegevens als een onderdeel van uw gebruik van internetdiensten behorende aan B.V. Textielfabrieken H. van Puijenbroek, hierna ‘HAVEP’ (Bergstraat 50, Postbus 11, 5050 AA Goirle, Nederland). Door de toegang tot en het gebruik van de website erkent u dat u deze Privacy policy zorgvuldig heeft gelezen en verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de geldende voorwaarden, zoals hieronder opgenomen. Wij behouden ons het recht voor om de Privacy policy regelmatig te wijzigen volgens ons eigen inzicht. Deze wijzigingen zullen worden gecommuniceerd. 

Wij doen ons uiterste best om alleen de persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn in het kader van de in deze Privacy policy vermelde doeleinden. 

Gegevensverwerking

De inhoud van de websites van HAVEP, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan HAVEP of rechthoudende derden.

Bij betwistingen hiervan kan men onderaan de vestigingsgegevens vinden om schriftelijk een klacht in te dienen, die daarna met de hoogste prioriteit behandeld zal worden.

De informatie (teksten, beelden en links) op deze website zijn uitsluitend informatief bedoeld. Wij leveren alle mogelijke inspanningen om de correctheid van deze informatie te verzekeren, maar kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie.  Daarnaast behouden wij ons het recht om te allen tijde wijzigingen/correcties aan te brengen of informatie te verwijderen.

Privacy

HAVEP verzamelt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden die we hierna verder omschrijven. Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt zolang dat nodig is om de in deze Privacy policy vermelde doeleinden te bereiken of tot het moment waarop u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. 

Het gaat hier zowel om de gegevens die u ons bezorgd hebt, als de gegevens die automatisch door onszelf verzameld werden zoals gegevens over uw bezoek aan onze website.

HAVEP respecteert de privacy van bezoekers op deze site en wij dragen er zorg voor dat de informatie die u aan ons beschikbaar stelt vertrouwelijk wordt behandeld. Privacy staat hoog in ons vaandel. Wij zullen de gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens veilig te houden. 

U kunt onze website bezoeken zonder informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u vragen - om bijvoorbeeld met u te kunnen corresponderen of uw aanvraag of inzending te verwerken. Zulke gegevens kunnen omvatten, NAW gegevens, contactgegevens, e-mailadressen, enz.) 

U heeft op de site ook de mogelijkheid om informatie aan te vragen. Hierdoor krijgt u toegang tot deze services, die alleen beschikbaar zijn als u uw gegevens invult. Deze gegevens worden gebruikt om onze correspondentie te personaliseren en om ons aanbod beter op uw wensen te kunnen afstemmen. 

Als u andere documentatie op onze site aanvraagt, worden uw gegevens alleen gebruikt om uw aanvraag uit te kunnen voeren en om een beeld te krijgen van uw wensen. Deze gegevens helpen ons om de site en het productaanbod beter te kunnen aanpassen aan uw wensen.

HAVEP stelt deze gegevens niet op een identificeerbare manier beschikbaar aan derden als dit niet vereist is om de diensten te verlenen, zonder uw uitdrukkelijke toestemming daartoe. 

HAVEP kan wel een beroep doen op externe verwerkers om u de website of diensten aan te bieden. Wij zorgen ervoor dat derde verwerkers uw persoonsgegevens alleen namens ons, en op schriftelijke instructie van ons, mogen verwerken. HAVEP garandeert dat alle externe verwerkers met de nodige zorgvuldigheid worden geselecteerd zodat wij kunnen rekenen op de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens. 

HAVEP kan geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overmaken aan andere organisaties die deze gegevens kunnen gebruiken om producten en diensten te verbeteren en de marketing, presentatie en verkoop van producten en diensten op maat te organiseren.

HAVEP kan ook opgelegd worden de gegevens beschikbaar te stellen aan derden in:
situaties waarbij HAVEP hier wettelijk toe verplicht wordt en in
 situaties waarbij dit noodzakelijk is om de rechten van de gebruiker van de HAVEP diensten of om de rechten van HAVEP te beschermen.

In principe verkrijgt HAVEP de hierboven genoemde persoonsgegevens rechtstreeks van u. Als u er echter voor kiest om zich te registreren via een social media account (bijvoorbeeld Facebook, Twitter, LinkedIn), worden deze gegevens verzameld via uw social media profiel. HAVEP raadt u aan om de privacy policy van uw social media service provider te raadplegen om na te gaan welke gegevens door uw social media service provider worden verwerkt wanneer u gebruik maakt van de social media login functie. HAVEP stuurt geen van de persoonlijke gegevens die u via de Website verstrekt door aan providers van social media, tenzij u hiermee instemt. 

In onze fysieke winkels zijn ook beveiligingscamera’s aanwezig. U wordt hierover geïnformeerd bij het binnengaan van de winkel en de camera’s zijn duidelijk zichtbaar. HAVEP gebruikt de camerabeelden voor de veiligheid van de klant en personeel en de beveiliging van de gebouwen.

Het gebruik van “cookies”.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Meer daarover leest u in onze cookiepolicy: https://www.havep.com/nl-nl/cookie-policy 

Verzoek richten aan HAVEP

Conform de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en over het vrije verkeer van deze gegevens (GDPR) en de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens heeft elke gebruiker het recht op inzage, wijziging, overdracht (indien technisch haalbaar), verbetering en verwijdering of beperking van de verwerking van zijn of haar gegevens en kan eerder gegeven toestemming voor de verwerking ervan intrekken. U dient er echter rekening mee te houden dat een uitoefening van bepaalde rechten ervoor kunnen zorgen dat de Diensten niet meer (volledig) kunnen worden aangeboden. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag doen om deze gegevens te verwijderen of aan te passen. Dit kan op volgend vestigingsadres: HAVEP, 

Bergstraat 50
Postbus 11, 5050 AA Goirle
Nederland.

We verbinden er ons toe om binnen de 30 werkdagen aan uw verzoek gevolg te geven.

Deze Privacy Policy werd het laatst bijgewerkt op 25/05/2018.