Hierbij de Privacyvoorwaarden voor gebruikers van de internetdiensten behorende aan HAVEP.

Eigendom:
Deze website is eigendom van onderneming HAVEP met zetel te

Bergstraat 50
Postbus 11, 5050 AA Goirle
Nederland.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de geldende voorwaarden, zoals hieronder opgenomen.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van de websites van HAVEP, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan HAVEP of rechthoudende derden.

Bij betwistingen hiervan kan men onderaan de vestigingsgegevens vinden om schriftelijk een klacht in te dienen, die daarna met de hoogste prioriteit behandeld zal worden.

De informatie (teksten, beelden en links) op deze website zijn uitsluitend informatief bedoeld. Wij leveren alle mogelijke inspanningen om de correctheid van deze informatie te verzekeren, maar kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie.  Daarnaast behouden wij ons het recht om te allen tijde wijzigingen/correcties aan te brengen of informatie te verwijderen.

Privacy
Conform de privacy wetgeving (wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992) verbindt HAVEP zich ertoe om geen persoonsgebonden informatie op te slaan en te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Het gebruik van “cookies”.
Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Gegevens die door de bezoeker zelf worden ingegeven worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden en worden niet doorgegeven aan derden. Hierbij dient aangegeven te worden dat HAVEP zonder berichtgeving ingegeven gegevens kan gebruiken en verwerken.

Links naar andere websites

HAVEP is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar gelinkt wordt vanop HAVEP door de beheerder. De bezoeker is er zich van bewust dat de privacy van andere websites kan verschillen van HAVEP. Een link naar een website kan niet aanzien worden voor een expliciete goedkeuring van de inhoud van deze website en hierbij kan de correctheid ook niet blijvend gegarandeerd worden.

Verzoek richten aan HAVEP

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag doen om deze gegevens te verwijderen of aan te passen. Dit kan op volgend vestigingsadres: HAVEP, 

Bergstraat 50
Postbus 11, 5050 AA Goirle
Nederland.

We verbinden er ons toe om binnen de 30 werkdagen aan uw verzoek gevolg te geven.

Privacy Policy

General

This Privacy Policy regulates the processing of your personal data as part of your use of internet services belonging to B.V. Textielfabrieken H. van Puijenbroek, henceforth ‘HAVEP’ (Bergstraat 50, Postbus 11, 5050 AA Goirle, The Netherlands). By accessing and using the website you acknowledge that you have read this Privacy Policy carefully and explicitly declare that you accept the valid terms and conditions as set out below. We reserve the right to amend the Privacy Policy regularly at our sole discretion. These amendments will be announced. 

We do our absolute best to process only the personal data that are required for the purposes set out in this Privacy Policy.

Data processing

HAVEP collects your personal data for various purposes, as described in further detail below. Your personal data will only be processed for as long as is necessary to achieve the purposes set out in this Privacy Policy or until you withdraw your consent to the processing thereof. 

This concerns data that you have supplied to us as well as data collected by us automatically, such as data regarding your visit to our website.

HAVEP respects the privacy of visitors to this site, and we ensure that the information you provide to us is handled confidentially. Privacy is very important to us. We will implement suitable technical and organisational measures to keep your personal data secure. 

You can visit our website without providing information about yourself. However, there are situations where we ask for information from you, e.g. to enable us to correspond with you or to process your request or submission. Such data may include your name and address, contact details and email addresses, etc. 

You also have the option on the site to request information. This will give you access to services that are available only if you enter your data. Such data will be used to personalise our correspondence and to tailor our offering to your wishes better. 

If you request other documentation on our site, your data will only be used to execute your request and to get an idea of your wishes. Such data will help us to adjust the site and the product offering to your wishes better.

HAVEP will not make these data available to third parties in an identifiable manner if that is not required in order to provide the services, unless you explicitly consent to this. 

HAVEP may engage external processors to present the website or services to you. We ensure that third-party processors may only process your personal data on our behalf, and on written instruction from us. HAVEP guarantees that all external processors are selected with due care so that we can count on the security and integrity of your personal data. 

HAVEP may transmit anonymised and/or aggregated data to other organisations, which may use such data to improve products and services and to customise the marketing, presentation and sale of products and services.

HAVEP may also be compelled to make the data available to third parties in
situations where HAVEP is legally obliged to do so and in situations where this is necessary in order to protect the rights of the user of HAVEP’s services or to protect HAVEP’s rights.

In principle, HAVEP will obtain the aforementioned personal data from you directly. However, if you choose to register via a social media account (such as Facebook, Twitter or LinkedIn), these data will be collected via your social media profile. HAVEP recommends that you consult the privacy policy of your social media service provider in order to verify which data are processed by your social media service provider when you use the social media login feature. HAVEP will not send any of the personal data that you provide via the website to providers of social media unless you consent to this. 

Our physical agencies also have security cameras. You are notified of this when you enter the agency, and the cameras are clearly visible. HAVEP uses the camera images for the safety of customers and staff and for the security of the buildings.

THE USE OF ‘COOKIES’

During your visit to the site, ‘cookies’ may be installed on your computer’s hard drive. This is done to tailor the site better to the needs of returning visitors. Your internet browser allows you to prevent the use of cookies. You can also set it to display an alert whenever a cookie is installed or you can remove cookies from your hard drive afterwards. Consult your internet browser’s help feature for details.

More on this can be found in our Cookie Policy.

SUBMITTING A REQUEST TO HAVEP

In compliance with EU Regulation 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (GDPR) as well as the Personal Data Processing Act (Wet verwerking persoonsgegevens) of 08/12/1992, every user has a legal right of access to his or her personal data as well as a right to rectification, portability (if technically feasible), erasure or restriction of processing of his or her data and may withdraw any previously given consent to the processing thereof. However, you should bear in mind that exercising certain rights may mean that the services can no longer be offered to you (in full). You can submit a written, dated and signed request for the erasure or rectification of such data provided that you supply proof of your identity (copy of identity card). Please write to the following office address:

HAVEP
Bergstraat 50
Postbus 11
5050 AA Goirle
The Netherlands

We will endeavour to comply with your request within 30 working days.

This Privacy Policy was last updated on 25/05/2018.