Wat is een norm?

Een norm is een technische uitwerking van de fundamentele eigenschappen uit de Europese richtlijn. Normen geven onder andere nadere informatie over specifieke technische eisen, prestaties en beschermingsniveaus van het desbetreffende beschermingsmiddel.

Ben je hiermee geholpen?

UpvoteDownvote