vrouw werkt in atelier van HAVEP aan werkkleding

Jaarlijkse brand performance check door Fair Wear Foundation

Zaken zoals een 8-urige werkdag en veilige werkomstandigheden, zijn voor ons heel gewoon, maar in veel landen is dit helaas verre van standaard. Fair Wear Foundation is een non-profitorganisatie die zich wereldwijd inzet voor juiste werkomstandigheden binnen de textielsector. 

Brand Performance Check door FWF

HAVEP is al sinds 2004 lid van FWF en zet zich vol overtuiging in voor verbetering van de werkomstandigheden binnen de textielindustrie. 

Om de kledingindustrie echt te veranderen, is er verandering nodig op verschillende niveaus. FWF focust zich vooral op het managementniveau van kledingmerken. Elk jaar controleert FWF haar leden om te zien in hoeverre hun managementsysteem aansluit bij FWF’s Code of Labour Practices

Voor deze Brand Performance Check neemt FWF verschillende interviews af op managementniveau, ook bezoekt FWF de locatie waar de kleding geproduceerd wordt. Deze ateliers werken vaak voor veel verschillende kledingmerken, waardoor de invloed van één merk over het algemeen beperkt is. 

FWF kijkt daarom niet alleen naar het daadwerkelijke effect van het beleid van haar leden, maar ook naar hun intenties, de gedane inspanningen en toekomstplannen.

Bij HAVEP laten we onze werkkleding maken in ateliers in Macedonië en Tunesië. Ateliers waar we nauw mee samenwerken, zodat we beter grip hebben op de omstandigheden waarin onze werkkleding gemaakt wordt.  

Op naar Leader Status

Op basis van hun bevindingen kent FWF een benchmarking score toe. Een merk kan de volgende scores ontvangen: 

  • Needs improvements
  • Good
  • Leader Status

Voor onze inspanningen van 2017 scoorden we Good, een score waar we heel trots op zijn. We behaalden een benchmarking score van 71, een forse verbetering ten opzichte van 2016!  

Daarnaast betekent dit dat we nog maar een paar punten van Leader Status verwijderd zijn. De leader status is voor bedrijven die buitengewoon goed presteren op complexe gebieden zoals living wages en freedom of association. 

We hebben er alle vertrouwen in dat we over 2018 naar de Leader Status kunnen opklimmen. Zeker gezien het feit dat we in Macedonië reeds living wages hanteren. 

Het oordeel van FWF 

Het benchmark rapport over HAVEP van FWF is in totaal 35 pagina’s lang. Bekijk hier het volledige rapport. Hieronder vind je de samenvatting van het rapport, geschreven door FWF:  

“In 2017, Havep met most of FWF’s performance requirements. With 85% of its supply base under monitoring, Havep meets the threshold for member companies after their 3rd year of membership. Havep has reached a benchmarking score of 71, placing them in the ‘Good’ category.

Havep has a stable supplier base, which was further consolidated by implementing a new sourcing strategy by the end of 2017. The result is an increase from six to nine main suppliers fully dedicated to Havep's production in countries Macedonia and Tunisia. The vision for the long-term relationship is further strengthened with these suppliers and Havep is in regular contact with them via weekly visits by its local staff and regularly visits by headquarter staff and the management team. Havep has strong production planning systems in place and works closely with suppliers to adjust orders when necessary. Havep also knows the cost-per-minute for each of its garments, which helps to ensure that orders placed are feasible.

In 2017, several major changes were made in the Havep's management team. In May a new CEO and in December a new COO were appointed. Aside from having a 100% female management team, the new company vision brought a modern, innovative, sustainable and focused company strategy. The clear objectives that are drawn up and implemented each year are called Rocks (BIG 5). Also, since 2017, Havep no longer burns or dumps any textile waste. The textile waste from the workshops is collected and sent back to the Netherlands. From the head office the textile waste is delivered to a manufacturer of boxing balls and punch bags. Furthermore, the company is involved in its community and currently employs one asylum seeker with a residence permit. In addition, HAVEP actively contributes to the ‘Annetje van Puijenbroek Foundation’. This is a foundation with the aim of supporting individuals and smaller organisations, projects and initiatives.”