Banner CSR

Fair Wear

Bij HAVEP vinden we dat iedereen gelijke kansen moet krijgen. Daarom zetten we ons samen met de Fair Wear Foundation (FWF) in voor de rechten van werknemers. Zodat al onze werknemers met een goed gevoel naar hun werk gaan.

De Fair Wear Foundation

Uitbuiting, gedwongen arbeid of discriminatie zijn zaken waar wij fel tegen zijn. In 2004 zijn we daarom lid geworden van de Fair Wear Foundation. De FWF is een internationale vereniging die streeft naar goede arbeidsomstandigheden in de kledingproductie. Zaken die voor ons heel normaal zijn, zoals een 8-urige werkdag en veilige werkomstandigheden, zijn in veel landen helaas nog niet vanzelfsprekend. Samen met de FWF proberen we hier verandering in te brengen.

Inmiddels zijn er zo’n 80 Europese bedrijven bij de FWF aangesloten, HAVEP was een van de eerste leden. Bedrijven die lid zijn van de FWF onderschrijven een Gedragscode: ze zullen de arbeidsomstandigheden bij hun producenten actief, effectief en planmatig controleren en ze zullen duurzame verbeteringen doorvoeren waar dit nodig is.

Een van de voorwaarden voor ons FWF-lidmaatschap is dat we elk jaar een social report uitbrengen. Hierin doen we verslag van de door ons gedane inspanningen voor het implementeren van de Gedragscode van de FWF. Daarnaast voert de FWF zelf elk jaar een Brand Performance Check uit bij elk van haar leden. Zo blijven we scherp en werken we samen aan verbetering van de kledingindustrie wereldwijd.

 

Met het Complaint System van Fair Wear Foundation is een systeem ingericht waar de medewerkers van de ateliers terecht kunnen wanneer zijn zich onjuist behandeld voelen. Hier kunnen zij ieder incident melden. 

Fair Wear doet er vervolgens samen met het betreffende merk alles aan om te zorgen dat fabrieken deze incidenten zo goed mogelijk oplossen en zo de omstandigheden voor hun arbeiders verbeteren.
 

Bekijk de Fair Wear brochure

 Logo Fairwear

HAVEP is a member of Fair Wear Foundation

Er is altijd ruimte voor verbetering

Hoewel het uiteindelijke doel natuurlijk is dat de Gedragscode van de Fair Wear Foundation perfect wordt nageleefd, begrijpt de FWF ook dat dit niet altijd zomaar mogelijk is. Daarom gaat het bij de jaarlijkse Brand Performance Check vooral om een beoordeling van de gedane inspanningen en het feit dat je kan aantonen dat je als bedrijf actief bezig bent met verbeteringen. Hoe goed je scoort op de jaarlijkse Brand Performance Check van de FWF is afhankelijk van verschillende factoren:

  • De inspanningen die je als bedrijf hebt geleverd om tot een zo goed mogelijke naleving van de Gedragscode te komen.

  • De benchmarking score: elk bedrijf wordt beoordeeld op basis van een aantal key-indicatoren, die gelinkt zijn aan de 8 ILO-standaarden. Aan de hand hiervan krijgt elk bedrijf een benchmarking score.

  • Het monitoringspercentage: hoeveel van de productiecapaciteit er gemonitord wordt (in ons geval het aantal ateliers). Hoe langer een bedrijf lid is van de FWF, hoe hoger het monitoringspercentage wordt.

 

Bekijk hier het FWF sociaal jaarverslag 2020 (EN)

Onze toekomstplannen

Omdat wij al sinds 2004 lid zijn van de FWF wordt er dit jaar minimaal 80% van onze totale productie gemonitord en moeten we minimaal 50 punten halen. Momenteel hebben we bij HAVEP de status Good. Hier zijn we al erg tevreden mee, maar uiteindelijk streven we natuurlijk, net zoals de FWF, naar een perfecte naleving van de Gedragscode zodat onze werknemers altijd in veilige en goede omstandigheden aan het werk kunnen. Daarom willen we de komende tijd in elk geval nog de volgende verbeteringen doorvoeren:

  • In onze ateliers in Tunesië en Macedonië gaan we een WEP-training (Workplace Education Program) geven.

  • Er wordt een pilotproject gestart om het salaris in ons eigen atelier te verhogen richting Living Wage.

  • Het opstellen van een Code of Conduct.

  • Trainingen over de FWF voor ons eigen personeel

Voorgaande Brand Performance Checks

Wil je weten hoe wij scoorden op de Brand Performance Checks van de FWF?
Hieronder vind je de BPC's die de FWF de afgelopen paar jaar heeft uitgevoerd: