Fair wear Leader

Havep is wederom Fair Wear Leader

In 2021 heeft HAVEP voor het eerst de Fair Wear Leader status bereikt; de hoogste waardering vanuit de Fair Wear Foundation.
We zijn hier erg trots op natuurlijk, zeker ook omdat we in 2022 de Fair Wear leadership status wederom behaald hebben met topscore van 93/100!
Zonder de inzet van al onze medewerkers en klanten was dit nooit gelukt. Wij danken iedereen voor hun inzet en steun; dit Fair Wear Leadership komt ook hen toe. You’ll never work alone!

 

In deze blogpost leggen we uit wat Fair Wear is, wat onze impact is en wat dat voor jou betekent.

Wat is Fair Wear

De Fair Wear Foundation is een organisatie waarvan de leden zich inzetten voor een eerlijker loon en betere werkomstandigheden voor de mensen in de productie van kleding. Ze streven acht doelen na:

1. Vrije keuze voor werk: werk gebeurt niet onder dwang of vanuit de gevangenis;
2. Collectief: werknemers hebben het recht zich te verenigen in een vakbond en mogen collectief onderhandelingen doen;
3. Discriminatie: de arbeidsverhouding is gebaseerd op het beginsel van gelijke kansen, ongeacht ras, huidskleur, geslacht, godsdienst, politieke  gezindheid, vakbondslidmaatschap, nationaliteit, sociale afkomst, gebreken of handicaps;
4. Kinderarbeid: iemand die jonger is dan 15 jaar of iemand jonger dan de leerplichtige leeftijd wordt niet toegelaten tot het arbeidsproces:
5. Eerlijk loon: de lonen voldoen aan de wettelijke of industriële minimumnormen en zijn toereikend om in de basisbehoeften van de werknemers en hun gezinnen te voorzien;
6. Redelijke werktijden: van werknemers wordt niet verlangd dat zij regelmatig meer dan 48 uur per week werken. Zij krijgen ten minste één vrije dag per periode van zeven dagen. Overwerk is vrijwillig en wordt tegen een toeslag gecompenseerd.
7. Veilig en gezond: de werkomgeving is veilig en hygiënisch. De ‘best practices’ op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk worden bevorderd.
8. Arbeidswetten: men houdt zich aan de verplichtingen van de wet- en regelgeving die voortvloeien uit de normale arbeidsverhouding.

Waarom is HAVEP Fair Wear Leader

De inspanningen van onze medewerkers en de steun van onze partners hebben in 2021 geleid tot het behalen van de Fair Wear Leiderschapsstatus. De status ‘Leader’ is de hoogste prestatiebenchmark categorie van de Fair Wear Foundation. Fair Wear Leader wordt je niet van de een op de andere dag. Dat is een proces van jaren. HAVEP werd in 2004 een van de eerste bedrijven lid van Fair Wear. Met de steun van de Fair Wear Foundation hebben we een actieve rol opgenomen in het streven naar eerlijk loon, 8-urige werkdagen en veilige werkomstandigheden in al onze ateliers. Onze leveranciers hebben de FWF Code of Labour Practices getekend, waarmee ze overeenkomen om eerlijke arbeidsomstandigheden te ondersteunen en audits altijd toelaten. Om deze status te bereiken, moet een merk voldoen aan hoge prestatie eisen en nauw samenwerken met hun productie locaties. Naast de audits in de ateliers, wordt er door Fair Wear ook een jaarlijkse controle uitgevoerd in de vorm van de Brand Performance Check, waarin gekeken wordt welke stappen er door HAVEP zijn gezet op het vlak van verbetering van de arbeidsomstandigheden. Op basis daarvan wordt een score, en een status toegekend.

Onze route naar Leadership

HAVEP is een 157 jaar oud familiebedrijf met een lange historie in de productie van doeken en kleding. Vroeger werd zowel het spinnen, weven, finishen als confectioneren bij HAVEP gedaan. Hoewel we nog steeds in dezelfde plaats gelokaliseerd zijn, is over de jaren heen de productie en confectie van kleding naar het buitenland verhuisd. De expertise bestaat nog binnen HAVEP, waardoor we sterke partnerships opgebouwd hebben met onze leveranciers en productielocaties, met als fundament kennis, ondersteuning en gemeenschappelijk begrip. HAVEP werkt met een relatief klein en stabiel aantal ateliers waar we al lange tijd mee werken. Met meerdere ateliers hebben we een relatie die teruggaat tot 1978 of nog eerder. Daardoor is er veel ruimte voor dialoog over blijvend verbeteren van de arbeidsomstandigheden. We werken grotendeels volgens het principe van cut-make-trim. We weten waar onze producten zijn gemaakt en door wie. We bezoeken onze productiefaciliteiten regelmatig en houden de dialoog open voor continue verbetering en streven naar eerlijk loon. Sinds 2013 hebben we ons eigen atelier in Noord-Macedonië.

We zijn dan ook erg trots dat dit atelier door FWF als een voorbeeld-atelier wordt gezien. “In the end, it is worth to mention that the HAVEP Macedonia factory is one of the best examples of how the garment should be established and how it should treat its employees. We as auditors praise such commitment and recommend it as a good example.” (FWF audit report Oct. 2020)

De resultaten van deze audits worden besproken met de ateliers. Voor ons is de mindset van het management, de bereidheid om te verbeteren, cruciaal. We begrijpen dat sommige stappen moeilijker zijn om te nemen, maar we willen wel vooruitgang en verandering zien. Wanneer een productielocatie niet bereid is continu te verbeteren, na ondersteuning en hulp hierbij, is dat voor ons een reden om niet verder te gaan in de samenwerking.

Uitdagingen en toekomst

Fair Wear weet dat het verbeteren van de arbeidsomstandigheden niet in een dag gebeurt. Bedrijven die lid zijn hoeven niet direct aan alle voorwaarden te voldoen, maar moeten wel laten zien dat zij blijven verbeteren. We moeten ook rekening houden met de continu veranderende economie van een land. Zo hebben inflatie en prijsstijgingen ook effect op eerlijke lonen. Daarbij wordt er in sommige ateliers niet alleen voor HAVEP kleding geproduceerd. Wij willen graag samenwerken naar een eerlijk loon, maar voor andere merken die in hetzelfde atelier wordt geproduceerd is dit is niet altijd een optie.

Welke ingrediënten zorgen ervoor dat we op dit vlak blijven verbeteren:

• We blijven onze ateliers continu monitoren en op basis van de bevindingen verbeteren we de arbeidsomstandigheden;
• We blijven werken aan het betalen van een eerlijk loon bij de medewerkers die werken bij de vaste kern van onze ateliers;
• We zorgen voor trainingen van mensen in onze ateliers, bijvoorbeeld in Health & Safety
• We zorgen ervoor dat onze ateliers, die samen 90% van ons productievolume verzorgen, ge-audit worden. We stellen een verbeterplan op basis van de uitkomsten op.
• Dit moet ertoe leiden dat we onze Brand Performance Check stabiel blijft of zelfs groeit. We scoren nu 79. Minimaal 75 is nodig voor leiderschapsstatus.

Wat betekent de Fair Wear Leader status voor jou?

Door hierover te communiceren willen we onze klanten en partners bewust maken van het feit dat er achter de kledingproductie veel mensen zitten die nog niet werken onder eerlijke en veilige omstandigheden. Je kan de merken die de kledingproductie eerlijk en veilig maken checken op de site van Fair Wear. Hier vind je meer info over de status van dat merk en de inspanningen die het doet. Zo ben je zeker waar je kleding vandaan komt. Daarnaast zijn we ervan overtuigd dat we je op deze manier kunnen helpen jouw duurzame doelstellingen te bereiken. Wij bij HAVEP proberen People, Planet en Progress in balans te houden. Gelukkig zien we ook steeds meer bedrijven en overheden waarbij eerlijke en veilige arbeidsomstandigheden een must zijn in de keuze van het kledingpakket. Hoe meer vraag, hoe meer merken er op deze trein zullen springen. En dát kunnen we alleen maar toejuichen!

Meer weten?

Wil je meer weten hoe de samenwerking met HAVEP ervoor kan zorgen dat jij invulling geeft aan je eigen duurzaamheidsdoelstellingen? Neem dan contact met ons op.
HAVEP You’ll never work alone