EN 343

EN 343

Bescherming tegen regen en slecht weer

EN 343:2003 Beschermende kleding - Bescherming tegen regen

 

Deze norm legt de eisen en testmethoden vast voor materialen en naden van kleding, die beschermt tegen neerslag (regen, sneeuw), mist en de vochtigheid van de grond. De kleding valt in risicoklasse I. Er vindt dus geen typekeuring door een onafhankelijk testinstituut plaats, tenzij het kledingstuk naast deze EN 343 aan nog meerdere normen voldoet. In 2019 heeft de norm een update gehad. Er is een extra (betere) klasse 4 toegevoegd.

 

Wat houdt deze norm in?

Deze norm heeft als symbool een paraplu, met daarnaast boven elkaar twee waarden X en Y. De X waarde geeft de waterdichtheid aan en de waarde Y geeft de waterdampdoorlaatbaarheid aan (het ademende vermogen).

Deze norm valt onder ‘autocertificering’, dit betekent dat je dit product als bedrijf zijnde zelf mag certificeren en het hoeft dus niet telkens door een testinstituut goedgekeurd te worden. Het enige risico dat de drager loopt is namelijk dat hij nat wordt en dat is niet levensbedreigend. Wanneer deze norm in combinatie met andere normen wordt gebruikt (dus bijvoorbeeld een HAVEP® 4safety parka die waterdicht is) dan wordt wel de gehele combinatie van normen door het testinstituut gecontroleerd.

De X waarde , Y waarde en R waarde

De X waarde geeft de waterdichtheid van het artikel aan. Er zijn vier klassen: hierbij is 4 de hoogste klasse (dus het meest waterdicht) en 1 de laagste. Er wordt een bepaalde hoeveelheid water onder druk op het doek (in combinatie met insert) aangebracht, afhankelijk van de hoeveelheid druk die het doorstaat wordt de klasse bepaald. De klassen 1, 2 en 3 zijn gelijk gebleven. Bij klasse 4 is de waterdichtheid (van doek en naden) beter én deze wordt, ook bij de naden, getest ná voorbehandeling.

De y waarde geeft het ademende vermogen van het doek /doeken (alle lagen die in het artikel gebruikt worden) aan. Ook voor het ademende vermogen zijn er vier klassen. Klasse 1 is de laagste waarde en klasse 4 de hoogste. Wanneer een artikel in klasse 1 valt wordt aangeraden het artikel niet langer dan x minuten te dragen (hoelang het artikel gedragen mag worden is aangegeven in een tabel in de norm). . Klasse 4 is een betere toegevoegde klasse en de grenzen van klasse 2 en 3 zijn verschoven

De R-waarde is optioneel en geeft aan of het gereed product is getest met de regentoren test. Een “X” geeft aan dat de kleding hier niet op is getest

Welke eisen worden er in de norm gesteld

  • Een model moet voldoen aan de voorwaarden gesteld in de EN 340
  • De treksterkte, scheurweerstand, krimp en naadsterkte moeten aan de waarden gesteld in de norm voldoen
  • Er zijn verder geen modeleisen voor dit kledingstuk. Uiteraard mogen er in de kleding geen openingen zitten die bij normaal gebruik water doorlaten, denk daarbij aan uitritsbare mouwen.