Certificeringen

Werken volgens de Verordening. Hoe zit het ook alweer?

Als producent/leverancier van beschermende kleding moet je voldoen aan de wet op de Persoonlijke BeschermingsMiddelen (PBM’s). Dit is sinds 21 april 2018 de “Verordening (EU) 2016/425”. In die wet staan de voorwaarden waaraan de beschermende kleding moet voldoen.

De wet op de Persoonlijke Beschermings Middelen bestaat al sinds 1989. Dat was de “Richtlijn 89/686/EEG” en deze is in maart 2016 vervangen door de “Verordening 2016/425”. Tot 21 april 2019 kan nog gecertificeerd worden op basis van de oude én de nieuwe wetgeving. Wél moeten we al vanaf april 2018 voldoen aan de eisen uit de Verordening

Certificeren betekent dat een Notified Body (een officieel keuringsinstituut) controleert of voldaan wordt aan de wetgeving. Het type-keuringscertificaat is daar de bevestiging van. HAVEP werkt met het Notified Body Centexbel in België. Een certificaat is 5 jaar geldig en vermeldt:

  • waar de kleding tegen beschermt (de normen en pictogrammen),
  • wie de producent is (HAVEP) en
  • welke materialen gebruikt zijn

Tijdlijn verordeningen Centexbel

 

Hieraan herken je de beschermende kleding die voldoet aan de Verordening:

  • Een CE-etiket waarop de pictogrammen (lees: de risico’s) staan en waarop de producent met naam én adres vermeld wordt
Etiket
Klik voor groter formaat
  • Een gebruikersinstructie met informatie en uitleg voor de drager
Gebruikersinstructies
Klik voor groter formaat
  • Een certificaat van een Notified Body met actuele normen en een geldigheidstermijn van 5 jaar (en dat kan dus een certificaat zijn op basis van de “Richtlijn” of de “Verordening”). Die geldigheidstermijn is een aanscherping uit de Verordening
Centexbel certificaat
Klik voor groter formaat
  • Een conformiteitsverklaring van de producent, wat de koppeling is tussen de kleding en het certificaat. Deze verklaring moet bij de kleding zitten óf op de website van de producent te vinden zijn. Ook dat is een aanscherping uit de Verordening.
Conformiteitsverklaring
Klik voor groter formaat

 

 

 

 

En hoe zit dat met de HAVEP protective wear?

Doordat de Centexbel al sinds 2010 een geldigheidstermijn van 5 jaar hanteert, zijn de aanpassingen uit de nieuwe verordening bij de beschermende kleding van HAVEP  automatisch meegenomen. De certificaten (op basis van Richtlijn en /of Verordening) zijn actueel en zullen de komende 5 jaar (als de geldigheidsdatum in zicht komt) geüpdate worden. Vanaf 21 april 2024 zijn er dus alleen nog geldige “Verordenings-certificaten”.