Nieuwe wet op persoonlijke beschermingsmiddelen

Wat betekent de nieuwe wet op persoonlijke beschermingsmiddelen voor jou?

 

Sinds april dit jaar is de nieuwe verordening 425/2016 van kracht. In deze nieuwe wet op persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) staan de voorwaarden waaraan beschermende kleding moet voldoen om gecertificeerd te kunnen worden. Deze Europese wet vervangt de richtlijn 89/686/EEG.

 

Deze nieuwe regelgeving vormt de basis voor normen over persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals de EN ISO 11611 (kleding voor lassers) en de EN ISO 20471 (verbeterde zichtbaarheidskleding).

 

In deze normen geeft de toevoeging "ISO" aan dat een norm op mondiaal niveau ontwikkeld werd. De toevoeging "EN" toont dat het gaat om een norm die goedgekeurd werd door de Europese commissie. Voldoe je aan een EN-norm? Dan voldoe je dus aan de Europese wet (verordening).

 

Advies op maat over PBM

Wat merk jij, van deze nieuwe wetgeving op persoonlijke beschermingsmiddelen? Eigenlijk niet zo veel. De normenspecialisten van HAVEP zorgen ervoor dat alle werkkleding voldoet aan de nieuwe regelgeving, ze geven bovendien graag advies op maat over welke werkkleding, doeksoorten en normeringen geschikt zijn voor jouw specifieke situatie. Zo kun jij je focussen op wat voor jou belangrijk is: je werk.

 

Oude certificaten vervallen

De nieuwe wetgeving werd in 2016 al gepubliceerd, maar is pas sinds 21 april 2018 van kracht. Vanaf die datum worden er certificaten uitgegeven op basis van deze verordening.

Een van de dingen die in de nieuwe verordening is vastgelegd, is dat certificaten voortaan nog maar 5 jaar geldig zijn. Een termijn die de aangemelde (keurings)instanties overigens al sinds 2010 hanteren. Deze instanties voeren de zogenaamde “typekeuringen” uit. Dat wil zeggen dat getest wordt of een kledingstuk voldoet aan de geldende Europese wet- en regelgeving met betrekking tot persoonlijke beschermingsmiddelen.   

 

In de praktijk betekent dit dat de model-certificaten van HAVEP de komende 5 jaar  “automatisch” geactualiseerd worden naar de nieuwe verordening. Oude certificaten zonder datum (die we in de markt nog regelmatig zien met oude normen zoals EN531) vervallen vanaf 2023.

 

Wil je meer weten over dit onderwerp? Lees hier meer over de verschillende normen en beschermingen.

Of neem contact op met je Account Manager.