RWS

Betere herkenbaarheid van wegwerkers dankzij oranje signaalkleding

Zichtbaarheidskleding zorgt ervoor dat iemand beter opvalt, zowel overdag als ‘s avonds. Deze veiligheidskleding (die voldoet aan de EN ISO 20471) kan in principe fluorescerend geel, rood of oranje zijn. Steeds meer instanties kiezen echter voor oranje signaalkleding. Zo dragen alle weg- en spoorwerkers van Rijkswaterstaat en RailAlert standaard fluorescerende oranje signaalkleding met extra reflectie. 

Zo publiceerde het CROW (Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek) in juli 2020 de vernieuwde richtlijnen ‘Werk in Uitvoering 96a en 96b’, voor verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden. Een van de aanpassingen in de richtlijnen is dat de eisen voor de uitvoering en kleur van de signaalkleding zijn aangescherpt en afgestemd op de richtlijnen van Rijkswaterstaat. Nieuwe signaalkleding moet volgens de CROW publicatie vanaf 1 januari 2021 worden uitgevoerd in de voorgeschreven fluorescerende oranjerode kleur.

De GCVB (Governance Code Veiligheid in de Bouw) neemt deze richtlijn voor zichtbaarheidskleding over van het CROW in het beleidsdocument ‘Beleid reductie aanrijdgevaar’. De GCVB werd ondertekend door diverse grote opdrachtgevers en opdrachtnemers, waaronder zeven grote bouwbedrijven van Nederland. 

Waarom overstappen op oranje signaalkleding? 

Fluorescerende oranje signaalkleding is in principe even veilig als fluorescerende gele werkkleding. Het voordeel van duidelijke richtlijnen voor de kleur van de werkkleding van wegwerkers is met name dat de herkenbaarheid hierdoor verbetert. In één opslag is nu duidelijk wie wegwerker is en wie bijvoorbeeld een hulpverlener is

Volgens de nieuwe richtlijnen van het CROW en het GCVB moeten wegwerkers:

Op wie is dit van toepassping? 

De aangescherpte voorschriften van het CROW betreffen ‘wegwerkzaamheden om en rond wegen’. Werkgevers zijn niet verplicht om deze richtlijnen te volgen. Ze moeten altijd eerst zelf een risico-inventarisatie doen die uitwijst welke klasse EN ISO 20471 van toepassing is en aan de hand hiervan beslissen of ze de richtlijnen van Rijkswaterstaat volgen. Het is echter aannemelijk dat, indien mogelijk, steeds meer werkgevers voor RWS-werkkleding zullen kiezen. Opdrachtgevers, aannemers, bouwbedrijven en gemeentes conformeren zich immers aan de richtlijnen van CROW. Door voor RWS-werkkleding te kiezen voldoen bedrijven dus automatisch aan de richtlijnen van veel opdrachtgevers en/of locaties

Vanaf wanneer gaan deze nieuwe richtlijnen in? 

Zowel bij het CROW en GCVB gaan deze nieuwe richtlijnen in vanaf 1-1-2021. Het CROW hanteert een overgangsfase tot 1-1-2026 en het GCVB tot 1-1-2022.

 

Oranje signaalkleding voor je werknemers 

Overweeg jij nieuwe fluorescerende oranje signaalkleding voor je werknemers die voldoet aan EN ISO 20471?
Bekijk dan zeker onze High Visibility-collectie eens of de werkkleding die wij ontwierpen voor Rijkswaterstaat.

Heb je nog vragen over hoge zichtbaarheidskleding? Onze normenexperts helpen je graag.