Banner CSR

ONZE SOCIAL RESPONSIBILITY

Werkkleding waar jij je veilig en goed in voelt en die ook nog eens gemaakt is met respect voor mens en natuur, dat is ons doel. Geen eenvoudige opgave, maar we geloven oprecht dat een circulaire economie, zonder verspilling van grondstoffen, mogelijk is als we ons er allemaal voor inzetten. Een duurzame toekomst maken we samen!

Beleid en doelstellingen

Duurzaamheid is een complex en veelomvattend begrip. Om een effectief en verantwoord duurzaamheidsbeleid te voeren heeft HAVEP onderzoek gedaan naar de impact die we als bedrijf hebt op de maatschappij en het milieu. HAVEP heeft een ESG (Environment, Social, Governance) analyse uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de impact en relevantie van duurzaamheidsrisico’s in de keten. Op basis van de uitkomsten van deze risicoanalyse zijn de belangrijkste (materiele) thema’s geïdentificeerd. Hieruit heeft HAVEP 2 grote doelstellingen bepaald:

closing the loop

Closing the loop

De productie van textiel is tot op heden nog hoofdzakelijk lineair georganiseerd. De problemen die dit met zich meebrengt maken de textielindustrie vandaag tot tweede grootste vervuiler ter wereld. Dat is voor ons onacceptabel! Wij geloven in een circulaire textielindustrie en daar willen wij ons 100% voor inzetten. HAVEP wil dan ook 50% circulair zijn tegen 2025. Om het begrip circulariteit te duiden gebruiken wij het model van Ellen MacArthur*.

We onderscheiden 2 subdoelen:

  • Impact transparant in kaart brengen middels een ESG meting;
  • In 2022 willen we minstens 10% gebruik maken van gerecyclede of low impact vezels, in 2025 minimaal 70%.

Welke van onze producten nu al een stukje duurzamer zijn, zie je hier.

 

* HAVEP kiest voor een circulair business model gestoeld op de 4 facetten vanuit de Ellen MacArthur foundation.

  • het uitfaseren van schadelijke stoffen en microvezels release;
  • de manier transformeren waarop kleding wordt ontworpen, verkocht en gebruikt om los te komen van hun steeds meer wegwerpbare karakter;
  • radicaal verbeteren van recycling door het transformeren van kledingontwerp, collectie en herverwerking;
  • effectief gebruik maken van middelen en bewegen naar hernieuwbare input.
glimlach naar het werk

Iedereen met een glimlach naar het werk

Dit betekent dat de werkomstandigheden van iedereen in de keten veilig en aangenaam horen te zijn en dat men moet kunnen leven van het loon dat men verdient. HAVEP betaalt eerlijk loon (gebaseerd op onafhankelijke benchmark en uitgaande van tweeverdieners) in ons eigen atelier in Macedonië. Hoe en waarom we dat doen, zie je hier. Dat is een mooie stap, maar er is nog veel meer mogelijk.

Daarom stellen we nog 2 subdoelen:

  • Eerlijk loon in alle ateliers die voor HAVEP werken in 2025;
  • 100% van de ateliers waar we mee werken worden onafhankelijk geaudit.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/CAUu3TSW3ik" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Onze CSR partners:

 

    HAVEP - Onze CSR Partners  

 

HAVEP is lid van:

         

HAVEP is lid van

 

 

MEER WETEN OVER DUURZAAMHEID?

Heb je nog vragen over de duurzaamheid van HAVEP of wil je meer weten over onze doelstellingen? We helpen je graag verder per telefoon of mail.

NEEM CONTACT MET ONS OP

Meer duurzaamheid content

Blogpost 1

HAVEP gaat voor zonne-energie

Bij HAVEP hebben we duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Daarom plaatsten we recent 1200 zonnepanelen op ons dak. Wil je weten hoeveel groene energie ons dat oplevert?

Lees het hier.

Blogpost 2

The Dutch Circular Workwear Association

Circulaire  productie is alleen mogelijk als we transparanter gaan werken en openstaan voor co-creatieve clusters. The Dutch Circulair Workwear Association is een nieuwe vereniging die de duurzame en circulaire productie van werkkleding te stimuleert.

Lees meer

Blogpost 3

HAVEP sluit zich aan bij Netwerk Circulair Aankopen Vlaanderen

Op 8 juni 2017 ondertekenden we de Green Deal. Het doel van dit project is om de overgang naar een circulaire economie te stimuleren. 132 bedrijven ondertekenden de Green Deal, een belangrijke stap in de richting van een circulaire economie.

Lees meer