EN 343

EN 343

REGEN, SLECHT WEER, NATTE OMSTANDIGHEDEN

EN 343:2003 Beschermende kleding - Bescherming tegen regen.
 

Deze norm legt de eisen en testmethoden vast voor materialen en naden van kleding, die beschermt tegen neerslag (regen, sneeuw), mist en de vochtigheid van de grond. De kleding valt in risicoklasse 1. Er vindt dus geen typekeuring door een onafhankelijk test instituut plaats, tenzij het kledingstuk naast deze EN 343 aan nog meerdere normen voldoet, zoals bijvoorbeeld vlamvertragendheid (ISO 11612) of zichtbaarheid (ISO 20471). In 2019 heeft de norm een update gehad. Er is een extra (verbeterde) klasse 4 toegevoegd.

Voor het testen van de regendichtheid van volledige kleding is een aparte test ontwikkeld (EN 14360), deze test is niet in deze norm opgenomen.

Wat houdt de EN 343-norm in?

De EN 343-norm heeft als symbool een paraplu, met daarnaast twee waarden X en Y. De X-waarde geeft de waterdichtheid aan en de Y-waarde geeft de waterdampdoorlaatbaarheid aan (het ademende vermogen).

Deze norm valt onder ‘autocertificering’, dit betekent dat je dit product als bedrijf zelf mag certificeren en het hoeft dus niet telkens door een testinstituut goedgekeurd te worden. Het enige risico dat de drager loopt is namelijk dat hij nat wordt en dat is niet levensbedreigend. 

Wanneer deze norm in combinatie met andere normen wordt gebruikt (dus bijvoorbeeld een HAVEP® 4safety parka die waterdicht is) dan wordt wel de gehele combinatie van normen door het testinstituut gecontroleerd.

De X-waarde en Y-waarde

De X-waarde geeft de waterdichtheid van het artikel aan. Er zijn vier klassen (dit waren er  3) : Hoe hoger de klasse, hoe beter de waterdichtheid. De klassen 1,2 en 3 zijn gelijk gebleven. Bij klasse 4 is de waterdichtheid (van doek en naden) beter én deze wordt , ook bij de naden, getest ná voorbehandeling.

De Y-waarde geeft het ademende vermogen van het doek / de doeken (alle lagen die in het artikel gebruikt worden) aan. Ook voor het ademende vermogen zijn er nu vier klassen. Klasse 1 is de laagste waarde en klasse 4 de hoogste. Klasse 4 is een betere toegevoegde klasse en de grenzen van klasse 2 en 3 zijn verschoven.

Welke eisen worden er in de EN 343-norm gesteld?

Om met de EN 343-norm gecertificeerd te worden, moet het kledingstuk voldoen aan de volgende eisen: 

  • Een model moet voldoen aan de voorwaarden gesteld in de EN 340-norm.
  • De treksterkte, scheurweerstand, krimp en naadsterkte moeten voldoen aan de waarden die gesteld worden in de norm.
  • Er zijn verder geen modeleisen voor dit kledingstuk. Uiteraard mogen er in de kleding geen openingen zitten die bij normaal gebruik water doorlaten, denk daarbij aan uitritsbare mouwen.