the dutch circular workwear association

The Dutch Circular Workwear Association

De oprichters van de Dutch Circular Workwear Association streven naar een circulaire economie en een schonere wereld voor de toekomstige generatie. Hiervoor is er een ketensamenwerking opgestart. Zo kan circulaire bedrijfskleding op een duurzame wijze geproduceerd worden.

Duurzame en circulaire bedrijfskleding

Zes grote spelers op het gebied van werkkleding: HAVEP, Heigo, Tricorp, Uniform Brands, Wiltec en Dutch Awearness hebben de Dutch Circular Workwear Association opgericht. Ze zijn ook meteen van start te gaan met het produceren en verkopen van duurzame, circulaire bedrijfskleding. Door de ketensamenwerking wordt er voldoende volume gemaakt om oude kleding te kunnen recyclen. Dit zet de deur open voor verdere innovaties en nieuwe businessmodelen binnen de duurzame economie.

Werkkleding met QR code

De eerste van deze innovaties is het toevoegen van een QR-code. Dankzij de QR-code in elk kledingstuk kan je zien welke route het heeft afgelegd. Zo krijgt je als consument meer inzicht in het proces van de circulaire economie en komen we samen weer een stapje dichterbij ons streven naar een schonere wereld voor de toekomstige generaties.

Recycleren van bedrijfskleding

Een van de doelstellingen van The Dutch Circular Workwear Association is het stimuleren van de verkoop van duurzame werkkleding. Daarnaast wordt er dankzij de samenwerking voldoende volume geproduceerd om werkkleding te kunnen recyclen. Zo kunnen de vervolgstappen gezet worden om op korte termijn nieuwe materialen, innovaties en businessmodellen te creëren binnen de circulaire economie.

Oprichting duurzame coöperatie

Bij de officiële start op 22 februari waren de oprichters, producenten, afnemers, ketenpartners en aspirant leden aanwezig. De sprekers gaven uitleg over hoe de keten werkt, de circulaire werkkleding werd getoond en oplossingen om alle kleding die niet gerecycled kan worden om te zetten naar bijvoorbeeld picknicktafels, banken, bouwmaterialen en oeverbescherming werden gepresenteerd. Ook ondertekenden alle partijen de overeenkomst van de coöperatie.

Duurzame kleding in een duurzame toekomst

Ongeveer 220 jaar geleden behoorde de textielindustrie tot de pioniers van de industriële revolutie. Nieuwe technologieën, zoals de Spinning Jenny, veranderden het economische landschap. De huidige textielindustrie zit echter vast in een verouderd denkpatroon met onaanvaardbare ecologische en sociale gevolgen.

Daarom is voor de textielindustrie nu de tijd gekomen om opnieuw te pionieren, vooruitgang te boeken en de manier van zakendoen opnieuw vorm te gaan geven. Het is tijd voor een nieuwe industriële revolutie. De weg vooruit is de circulaire economie. Waar afval wordt omgezet naar grondstoffen voor nieuwe producten.

Co-creatie in een circulaire economie

De verschuiving van lineaire naar circulaire productie is alleen mogelijk als we transparanter gaan werken, in oplossingen gaan denken en we openstaan voor co-creatieve clusters. Co-creatie is de sleutel voor een nieuwe revolutie in de textielindustrie. Een bedrijf kan niet veel veranderen, maar een netwerk van samenwerkende ontwerpers, merken, producenten, verkooporganisaties, retailers, visionairs, ontwikkelaars, activisten en gebruikers kunnen dit wel!