Gebruiksvoorwaarden

EIGENDOM

Deze website is eigendom van B.V. Textielfabrieken H. van Puijenbroek, hierna ‘HAVEP’

Bergstraat 50
Postbus 11, 5050 AA Goirle
Nederland.

Hierbij de gebruiksvoorwaarden voor gebruikers van de internetdiensten behorende aan HAVEP.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de geldende voorwaarden, zoals hieronder opgenomen.

OVER WWW.HAVEP.COM

HAVEP staat bekend als een klantvriendelijke organisatie met oog voor service en kwaliteit. Onze producten en service voldoen aan de hoogste eisen. Met deze site willen we u hiervan een indruk geven en diensten aanbieden.

INHOUD

De informatie op de website wordt door ons met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. HAVEP behoudt zich het recht voor op elk moment wijzigingen en correcties aan te brengen in de website zonder voorafgaande kennisgeving. HAVEP sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met deze website.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

De inhoud van de websites van HAVEP, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan HAVEP of rechthoudende derden.

Bij betwistingen hiervan kan men onderaan de gegevens vinden om schriftelijk een klacht in te dienen, die daarna met de hoogste prioriteit behandeld zal worden.

Het is niet toegestaan om de site of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HAVEP. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Niets in deze site kan worden uitgelegd als zouden daardoor impliciet, stilzwijgend, door toezeggingen of anderszins licenties of rechten onder enig octrooi, handelsmerk, auteursrecht, of andere (intellectuele) eigendomsrechten van HAVEP of van derden worden overgedragen.

PRIVACY

Persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en over het vrije verkeer van deze gegevens en de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992).  Meer daarover leest u in onze privacy policy https://www.havep.com/be-nl/privacy-policy  

HET GEBRUIK VAN "COOKIES"

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Meer daarover leest u in onze cookiepolicy. https://www.havep.com/be-nl/cookie-policy 

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

HAVEP is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar gelinkt wordt vanop de HAVEP website. De bezoeker is er zich van bewust dat de voorwaarden of privacyrichtlijnen van andere websites kunnen verschillen van HAVEP. Een link naar een website kan niet aangezien worden voor een expliciete goedkeuring van de inhoud van deze website en hierbij kan de correctheid ook niet blijvend gegarandeerd worden.

CONTACT WEBMASTER

Indien u vragen of opmerkingen heeft over het bovenstaande of andere zaken m.b.t. deze site, kunt u altijd contact opnemen met de webmaster via webmaster@havep.com  

TOEPASSELIJK RECHT

Op gebruik van deze site is Nederlands recht van toepassing.

Goirle, mei 2018.